A.g.v. Corona is er de NOW & Ontwikkeladvies, ofwel gesubsidieerde loopbaanbegeleiding:

Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden, maar er hangen overal randvoorwaarden aan. Zo moet de dienstverlenende coach aan de de kwaliteitseisen voldoen en niet alleen “de overkoepelende” of “achterliggende organisatie”. Ik, Ton Put, ben zelf geaccrediteerd en doe alles zelf, zowel de gesprekken met de werkgever, als met de werknemers die van (bijvoorbeeld) ontwikkeladvies worden voorzien. In januari 2021 ga ik over naar de Noloc (organisatie voor loopbaanadviseurs) zodat ik ook via die weg aan de criteria voldoe.

Ontwikkeladvies 3.0/ 3.1/ 3.2/ 3.3

Ontwikkeladvies is onder bepaalde omstandigheden “gratis” beschikbaar. Via de Noodmaatregel Overbrugging  Werkgelegenheid (NOW 3.1/ 3.2/ 3.3) heeft u vaak de gelegenheid werknemers van Loopbaanadvies te laten voorzien, opdat zij “werkend hun pensioengerechtigde leeftijd” kunnen halen. Dit is in combinatie met de regelingen uit de NOW vooral van toepassing als u onevenredig hard door Corona met uw bedrijf bent getroffen, zoals de continuïteit die in gevaar komt. De inzet van het gesubsidieerde ontwikkeladvies is, dat de werknemer voorbereid wordt op toekomstperspectief meestal buiten uw organisatie. Het is onderdeel van “goed werkgeverschap” en behoort tot de te leveren inspanningsverplichting. Het gaat om zelfkennis en eigen onderscheidend vermogen ontdekken en daardoor gericht op Marktoriëntatie. Het zijn slechts 3 gesprekken en is niet te vergelijken met een intern loopbaantraject of outplacement. Uiteraard is er ook nog NL werkt door, maar dat is als de mensen geen werk meer hebben.

Binnen de markt van exporterende organisaties en Transport& Logistiek heb ik ook outplacement mogelijkheden.

Interne loopbaantrajecten kan ik altijd uitvoeren, wetende dat ik altijd op zoek ga naar het onderscheidende vermogen. Ik maak een SWOT-analyse per deelnemer/ werknemer.

Bel of sms me (0630318195) of mail me, of vul het contactformulier in. We bespreken dan “hoe we elkaar” kunnen verder helpen. Ik heb een eigen capaciteit van zo’n 1-12 werknemers per opdracht in korte tijd. Gaat het om grotere aantallen in korte tijd, dan kan ik ook anderen inschakelen. Spreiden in de tijd is ook een optie. ton@loopbaancoach4u.nl of outplacement@loopbaancoach4u.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/algemene-informatie-over-now3-vanaf-oktober-2020

Jobcarving & Jobcrafting: Hulp bij het duurzaam inzetbaar maken van Personeel zoals beschreven in “De banenafspraak” uit het Sociaal Akkoord:

De huidige schaarste op de arbeidsmarkt dwingt tot improviseren/ structureren/ herinrichten van banen. Liefst 100.000 banen erbij in de marktsector en 25.000 bij de overheid voor 2025 is erg veel. Laat ons meedenken hoe u dat op kleine of grote schaal kunt realiseren.

Door de schaarste in de arbeidsmarkt kan dit het moment zijn om “ruis” bij uw specialisten weg te halen. U brengt dit onder bij bijvoorbeeld herintreders of andere mensen met een arbeidsachterstand. De verschillende subsidies vanuit overheidswege zullen u financieel compenseren. Mogelijk krijgt uw specialist daardoor meer mogelijkheden te excelleren waarin hij/ zij erg goed in is.

Een andere insteek is dat u de specialisten binnen uw bedrijf beter kunt behouden door een betere werk-privé balans te bieden. Ga van 40 naar 36 of 32 uur voor hen die moeilijk te behouden zijn. Laat ze dagen kunnen “kopen”. De gemiddelde 20-er van nu wenst vaak welzijn i.p.v. een strak keurslijf a.g.v. van een volle werkweek.

Het opnieuw indelen van functies en het anders inrichten van taken kan enorme kansen voor uw bedrijf betekenen. U helpt geschoolden meer met hun mogelijkheden doen. U neemt ruis weg en brengt dit bijvoorbeeld bij de sociaal zwakkeren in de maatschappij onder, waarbij u profiteert van de subsidies vanuit Het Rijk.

Luisteren naar uw behoeften, bespreken van zinvol perspectief is onze core:

Vertel wat u doet, wat u zoekt, als jobcoach en loopbaanbegeleider luisteren wij naar uw insteek en helpen u graag op weg richting 2025. Wij zijn lid van Bewust Ede, https://www.bewustede.nl/bewust-gezond-duurzaam.

Bewust Ede is onderdeel van een landelijke organisatie. Loopbaancoach4u werkt met een zelfstandige recruiter samen, die op haar beurt ook weer onderdeel is van een landelijke franchiseorganisatie. We laten u graag onze meerwaarde voor uw medewerkers en u zien. Neemt u contact op via 06-30 318 195  of bij voorkeur via outplacement@loopbaancoach4u.nl of ton@loopbaancoach4u.nl en we zijn u graag van dienst.

Dankzij de centrale ligging van ons kantoor op Industrieterrein Frankeneng in Ede, zijn we ook zeer snel vanaf de A12 of de A30 bereikbaar en er is naast een gratis parkeerplaats een bushalte voor de deur. Wij zoeken onze business-to-business in eerste instantie in de Foodvalley. Gelderland & Utrecht zijn voor ons en het netwerk de ideale provincies. Voor onze klanten is een goede werk-privé balans belangrijk.

outplacement werknemer werknemers particulieren loopbaanbegeleiding duurzaam inzetbaar inzetbaarheid