Een loopbaancoach in transport weet wel wat planning inhoudt, hoe intensief en uitdagend internationaal of nationaal vervoer is, dat praat wel zo prettig.

Als oud key account manager/  contractmanager/ account manager van onder meer Malenstein (VOS), Scansped (Schenker) en TNT Express had ik heel veel contact met de interne organisatie. Voor mij was de externe en interne klant even belangrijk. Ik zit al 30 jaar in de luchtvracht, express, post, pakketten, groupage, & deelladingen door de lucht of over de weg of een combi.

Ik snap de essentie van goede declaranten, planning, inkoop, procurement, verkoop, financieel (accounts payable, receivable), supply chain management, data-analisten. Ik begrijp tegenstrijdige belangen. Maar samen moet uiteindelijk toch de klus geklaard worden.

Ik (Ton Put) ben met de problematieken uit de transportwereld opgegroeid. Ik heb in Oktober – November 2020 een cursus Logistiek Management bij Business Universiteit Nyenrode doorlopen. Ik sta middenin de uitdagingen voor 2021 en verderop in de tijd.

Een loopbaancoach in de Transportsector is uniek/ interne personeelsissues minimaliseren.

Als Loopbaancoach in Transport ben ik één van de weinige of enige. (Ik ben ze nog niet tegengekomen).

Ik breng sterke en zwakke punten van de werknemers in kaart. Verricht als het ware een SWOT-analyse van uw mensen. Wat biedt het eigen bedrijf (interne doorstroom) of anderen (risico op uit dienst treden, misschien wel naar de concurrent). Kunt u goede mensen behouden? Kunt u goede mensen aantrekken? Heeft u mensen die er al lang zitten en misschien beter elders aan het werk zouden kunnen gaan? Zet mij in.

Mag ik u helpen met de interne doorstroom van personeel? Ik richt mij vooral op de kantoorbanen. Ik snap veranderingen in de business modellen. Snap de veranderende functie-inhoud voor de medewerkers.

Met mij bereikt u meer inzicht in wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is. U krijgt inzicht in knelpunten in het personeelsbeleid. Want stel u medewerkers op cruciale plaatsen ziet vertrekken, wat betekent dat voor de continuïteit van uw vestiging/ bedrijf?

Loopbaancoach in Transport is anders dan een algemene loopbaancoach. Regeren is vooruitzien.

Hoe verloopt de “last mile”? Wat doet dat met uw mensen? Congestie in de keten? Weet sales goed wat u wilt en wat de klanten of prospects willen? Merkt u wat van het pull effect vanaf de consument in de keten is? De business-to-business markt zal zich ook moeten voegen naar een veranderende vraag. Wat merkt uw personeel daarvan? Hoe doet de inkoper het nu, en in de toekomst? Zijn er banen in het bedrijf die overbodig kunnen worden of beter uitbesteed kunnen worden? Heeft u meer data-specialisten nodig?

Moet u besparen op de uitgaven? Wie is er echt onmisbaar?

Hakt Covid19 er ook bij uw bedrijf hard in? Wie zijn dan nu en straks de cruciale pionnen in uw bedrijf? Een loopbaancoach in transport is juist nu prettig. Weinig gewenningstijd nodig!  Snel inzetbaar, snel schakelen.

Kom in actie, voorkom langdurig ziekteverzuim, kostbare 2e spoor re-integratie of outplacementprojecten. Zet mij juist nu tijdig als loopbaancoach in transport in. ton@loopbaancoach4u.nl

Uiteraard werk ik graag vertrouwelijk. Persoonlijke gesprekken kunnen alleen interessant zijn als medewerkers en u als opdrachtgever vrij uit met mij kan praten.

Bent u klaar voor meer inzicht op het personeelsbeleid op cruciale misschien wel veranderende omstandigheden. Weet u meer data analisten aan u te binden? Laten we Covid-proof met elkaar in gesprek gaan. Waar kan ik voor uw afdeling/ organisatie van meerwaarde zijn?

Ziet u aanknopingspunten? Stel niet uit, neem nu contact op. Maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak: outplacement@loopbaancoach4u.nl of ton@loopbaancoach4u.nl of vul het contactformulier in of bel gewoon 06-30 318 195.

Eigen ervaring met verladers in de (Internationale) Transportbranche:

Ik heb jarenlange ervaring in het internationale transport/ vervoer. Ik heb met organisaties als Post NL, Assendia (toen Swiss Post), Ceva Logistics, DHL Supply Chain, Modus Link, maar ook met kleinere bedrijven zoals Almax Logistics, PPCL en Smart Logistics voor vele verladers samengewerkt.

Mijn arbeidsverleden begon bij Schenker (voormalig Scansped), daarna Vos Logistics (voormalig Malenstein) en TNT Express (tegenwoordig Fedex). Ik heb ook nog een jaar voor een klein familiebedrijfje DH Trans (nu vallend binnen de Rabelink Group) gewerkt. Vanzelfsprekend begrijp ik dat een MKB-bedrijf een andere benadering dan een multinational nodig heeft.

Geografisch zwaartepunt in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Het betreft vooral “bedrijven” die wat meer dan gemiddeld te versturen hebben. Daarnaast behoorden ook facilitair bedrijven van Ziekenhuizen, Universiteiten en (semi-) Overheden tot mijn klantenkring. Op projectbasis verzorg ik nog (graag) opdrachten.

Voorkom langdurige stroperige overheidsbemoeienis rondom re-integratie. U bepaalt/ betaalt toch liever zelf?

Voorkom ziekteverzuim als gevolg van ontevreden of gestreste medewerkers. Outplacement? Dat moet je dus voor zijn:

Outplacement is de overtreffende trap van loopbaancoaching en nog altijd voordeliger dan re-integratietrajecten, maar u blijft toch liever baas in eigen winkel? Ik verschaf helderheid over het wel en wee van uw personeel, uiteraard rekening houdend met de privacywetgeving. Ik rapporteer situationeel, conform wat overeengekomen wordt, zoals een grafiek m.b.t de huidige situatie en dat afgezet op toekomst (-perspectief). Voorkom ziektekosten, onnodige andere kosten, als Loopbaancoach4u bied ik u transparantie zoals:

 • Eén aanname som, één factuur, denk aan evt. PO nummer vooraf.
 • Geen onverwachte kosten achteraf.
 • Eén aanspreekpunt, Ton is uw casemanager en behandelt de aanvraag.

Spreekt dit u aan?

Stuur uw (aan-) vraag naar outplacement@loopbaancoach4u.nl of vul het contactformulier in.

Waarom kiest u nog meer voor Loopbaancoach4u?

 • Kennis van vele bedrijfsculturen en onderhandelingen op operationeel en vooral tactisch en strategisch niveau.
 • Voor mij is het uitgangspunt altijd: Win-Win, zowel u als opdrachtgever/ werkgever als de betreffende werknemer (s) moeten prettig op ieder traject terugkijken.
 • Uw investeren moet renderen.
 • Ik begrijp de culturele verschillen tussen Management van een MKB-er en Middel en Hoger Management van beursgenoteerde bedrijven.
 • Werkgever – Ton – Kandidaat dus: 1 op 1 op 1, waardoor u ideaal op de hoogte kan worden gehouden.
 • De passie om een kandidaat goed te begeleiden komt uit zijn eigen enthousiasme voort, om mensen beter te laten functioneren & gezamenlijk doelen te bereiken. Ton’s drive werkt aanstekelijk.

De zijn mijn tools voor interne loopbaantrajecten:

 • Onderstaande testen worden situationeel toegepast ter ondersteuning van de gesprekken:
  • allergieën, interesses, passies, competenties, kernwaarden
  • loopbaanwaarden, loopbaanankers, werkwaarden, motieven
  • Quick Big Five persoonlijkheidstest, ook de bekende DISC gerelateerd aan leiderschapsrollen
  • timemanagement conform Convey/ Eisenhower
  • 360 Graden Feedbackmethode (Denken anderen net zo over jou als jijzelf?)
  • uitwerking theorieën Kolb, Ofman, McClelland (ijsberg) & Pyramide van Bateson.
 • Persoonlijkheidsanalyse rekening houdend met de persoonlijke situatie, loopbaanankers & drijfveren. Wat levert dit een potentiële werkgever op.
 • Marktanalyse waarbij naar het loopbaanperspectief wordt gekeken. Welke type bedrijven passen hem of haar en waar is passend werk vindbaar.

Kom nu in actie, zorg dat u weet, wat u van het huidige personeel kunt verwachten. Hoe flexibel zijn ze… biedt u de goede medewerkers nog voldoende perspectief binnen uw eigen afdeling/ organisatie. Ik ben als buitenstaander veel minder “bedreigend” dan de leidinggevende. Profiteer daar van. ton@loopbaancoach4u.nl of outplacement@loopbaancoach4u.nl